Internationalitet

INTERNATIONELLT NÄTVERK

Norpas har ända från början haft som sitt främsta karaktärsdrag mångkulturell multinationalitet. De starka förbindelserna mellan länder från stränderna av två hav, Medelhavet och Östersjön, syns också tydligt i verksamheten.

Föreningens nationella och internationella samarbetsverksamhet förstärks vidare genom att utvidga festivalens verksamhet till ett nätverk, där konstnärligt kvalitativ, ofta okommerciellt programutbyte kan bli ekonomiskt möjligt via konstnärsutbyten, nätverk och internationella turnéer.

Norpas rf har längs med åren skapat ett nationellt och internationellt, kooperativt nätverk av konstnärer och evenemangproducenter. Nätverket består av ca 50 aktörer (evenemang/festivaler, producenter, lokaler...) främst från Finland, Ryssland och Spanien. Dessutom har vi samarbetspartners i Italien, Sverige, Danmark och Estland. Till nätverket kan ansluta sig instanser som är mångsidigt verksamma inom konstevenemang.