Internationalitet

INTERNATIONELLT NÄTVERK

Norpas har ända från början haft som sitt främsta karaktärsdrag mångkulturell multinationalitet. De starka förbindelserna mellan länder från stränderna av två hav, Medelhavet och Östersjön, syns också tydligt i verksamheten.

Föreningens nationella och internationella samarbetsverksamhet förstärks vidare genom att utvidga festivalens verksamhet till ett nätverk, där konstnärligt kvalitativ, ofta okommerciellt programutbyte kan bli ekonomiskt möjligt via konstnärsutbyten, nätverk och internationella turnéer.

Norpas rf har längs med åren skapat ett nationellt och internationellt, kooperativt nätverk av konstnärer och evenemangproducenter. Nätverket består av ca 50 aktörer (evenemang/festivaler, producenter, lokaler...) främst från Finland, Ryssland och Spanien. Dessutom har vi samarbetspartners i Italien, Sverige, Danmark och Estland. Till nätverket kan ansluta sig instanser som är mångsidigt verksamma inom konstevenemang.

ETT NÄTVERK AV EUROPEISKA KULTURFESTIVALER

Nätverksarbete mellan Europeiska kulturfestivaler och -producenter förverkligas bl.a. med hjälp av rörlighetsbidrag från Suomen Kulttuurirahasto. Projektverksamheten år 2021-2022 förverkligas avvikande från den ursprungliga planen, beroende på av Covid19-pandemin orsakade reserestriktioner.

UTLÄNDSKA NÄTVERKSOBJEKT

1. Isole che Parlano – Sardinien, Italien
2Milano Linecheck Music Meeting – Milano, Italien
3. Pravo Ljudski – Sarajevo, Bosnien och Hertsegovina
4. Oerol – Terschelling, Nederländerna
5. Gandula records ja Fabra i Coats – Barcelona, Spanien 

För de Europeiska kulturfestivalernas nätverksverksamhet ansvarar konstnärliga ledare Matias Kauppi

Norpas Encore & Networking 

Som en del av sin året-runt-verksamhet koordinerar Norpas rf det av Finlands Undervisnings- och Kulturministerie finansierade, Rysslandsprogram för konst och kultur projekt Norpas Encore & Networking: Stödandet av fri konst och kultur och samarbete med ryska och ukrainska artister, fortsättningsprogram av konstutbyte 2022-2023.

Norpas Ryssland-program började år 2015 och via programet har otaliga ryska artister uppträtt på Norpas-festivalen, samt organiserats artistbesök och nätverksresor till St. Petersburg.

Vi har med fasa iakttagit nuläget i Ryssland och de obefintliga verksamhetsmöjligheter kulturen har i ett krigslystet, totalitärt land. Vi försöker upprätthålla kontakterna såvitt det ännu går och erbjuda uppträdande- och nätverksmöjligheter åt ryska och ukrainska aktörer inom fri kultur och konst.

Enligt de av Undervisnings- och Kulturministeriet definierade målsättningar, riktas Norpas Encore & Networkings resurser i den förändrade situationen också till professionella ukrainska aktörer inom konst och kultur.

I Augusti 2022 bjuder Norpas X in till Kimitoön bastuentusiasten Tatjana Shijanova samt ukrainska Chilleran, Rauhankuvitelmia (Fredsfantasier/fredsillustrationer) -serieteckningsutställningen och workshops, Katoamispiste- utställningen av Anne Kalliola och Päivi Röppänen samt den ryska Volny-duon, som en del av Encore & Networking programmet.

Norpas Encore & Networking fortsätter år 2022-2023 med residensverksamhet, artistbesök och media- och kultursamarbete.

Kontakt:
Ansvarig producent Anna Brück
Artistisk ledare Matias Kauppi

EXPLORE THE GAP

Norpas rf deltar också i planeringen av en nordisk samarbetsproduktion med tre andra festivaler.

Projektet har beviljats ett bidrag på 20 000 euro från Nordisk kulturkontakt. Projektet koordineras från Köpenhamn (Danmark) av Salaam Film & Dialog. De andra samarbetspartners är Antirasistiska Filmdagar och Finno-Ugric Film Festival.

Norpas rf representeras i projektets ledningsgrupp 2022 av Matias Kauppi och Jimmy Träskelin.

Explore the Gap -nätverksmöten:
-Festival Norpas, Dalsbruk 4.-8.8.2021
-Bornholm, Danmark 1.-4.12.2021
-Estland, hösten 2022