Kansainvälisyys

KANSAINVÄLINEN VERKOSTO

Norpas on jo alkuajoista lähtien ja perusluonteeltaan ollut hyvin monikansallinen maailmankansalainen. Vahvat kytkökset erityisesti kahden meren, Välimeren ja Itämeren, maihin näkyvätkin toiminnassa selvästi.

Yhdistyksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötoimintaa vahvistetaan edelleen laajentamalla festivaalin toimintaideaa verkostoksi, jossa taiteellisesti laadukkaan, usein epäkaupallisen ohjelman vaihto voi tulla taloudellisesti mahdolliseksi taiteilijavaihdon, verkoston ja kansainvälisten kiertueiden kautta.

​Norpas ry on vuosien aikana koonnut kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnallisen taiteilijoiden ja tapahtumatuottajien verkoston. Verkostoon kuuluu noin 50 toimijaa (tapahtumia/festivaaleja, tuottajia, tiloja…) lähinnä Suomesta, Venäjältä ja Espanjasta. Lisäksi kumppaneita on Italiasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Verkostoon voivat liittyä kaikki tahot, jotka toimivat monipuolisesti taidetapahtumien parissa.

EUROOPPALAISTEN KULTTUURIFESTIVAALIEN VERKOSTO

Eurooppalaisten kulttuurifestivaalien ja -tuottajien verkostoitumista toteutetaan mm. Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapurahalla. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hanketoiminta toteutetaan vuosina 2021-2022, johtuen Covid19-pandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista.

Ulkomaiset verkostoitumiskohteet:

1. Isole che Parlano – Sardinia, Italia
2Milano Linecheck Music Meeting – Milano, Italia
3. Pravo Ljudski – Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina
4. Oerol – Terschelling, Alankomaat
5. Gandula records ja Fabra i Coats – Barcelona, Espanja 

Eurooppalaisten kulttuurifestivaalien verkoston toiminnasta vastaa taiteellinen johtaja Matias Kauppi

Norpas Encore & Networking 

Osana ympärivuotista toimintaansa Norpas ry koordinoi Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman hanketta Norpas Encore & Networking: vapaan taiteen ja kulttuurin tukeminen ja yhteistyö venäläisten ja ukrainalaisten taiteilijoiden kanssa, taidevaihdon jatko-ohjelma 2022-2023.

Norpasin Venäjä-ohjelma on alkanut vuonna 2015 ja sen puitteissa on tuotu lukuisia venäläisiä artisteja esiintymään Norpas-festivaaleille sekä järjestetty artistivierailuja ja verkostoitumismatkoja Pietariin.

Olemme järkyttyneinä seuranneet Venäjän nykytilannetta ja vapaan kulttuurikentän olemattomia toimintaedellytyksiä sotaakäyvässä totalitaristisessa maassa. Pyrimme pitämään yhteyksiä yllä niiltä osin kuin se vielä on mahdollista ja tarjoamme esiintymis- ja verkostoitumismahdollisuuksia venäläisille ja ukrainalaisille vapaan kulttuuri- ja taidekentän toimijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemien tavoitteiden mukaisesti Norpas Encore & Networking -hankkeen toimet suunnataan muuttuneessa tilanteessa myös ukrainalaisille taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille.

Elokuussa 2022 Norpas X tuo Kemiönsaarelle pietarilaisen saunataitajan Tatjana Shijanovan, ukrainalaisen Chilleran, Rauhankuvitelmia-sarjakuvanäyttelyn ja -työpajat, Anne Kalliolan ja Päivi Röppäsen Katoamispiste-näyttelyn sekä venäläisen Volny-duon osana Encore & Networking -ohjelmaa.

Norpas Encore & Networking jatkuu vuosina 2022 – 2023 residenssityöskentelyn, taiteilijavierailujen sekä media- ja kulttuuriyhteistyön merkeissä.

Yhteys:
Vastaava tuottaja Anna Brück
Taiteellinen johtaja Matias Kauppi

EXPLORE THE GAP

Norpas ry on myös mukana suunnittelemassa pohjoismaista yhteistyötuotantoa kolmen muun festivaalin kanssa.

Hankkeelle on myönnetty 20 000 euron apuraha Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Hanketta koordinoi Tanskan Kööpenhaminasta Salaam Film & Dialog. Muut kumppanit ovat Ruotsin Malmöstä Antirasistiska Filmdagar ja Viron Sännasta Finno-Ugric Film Festival.

Norpas ry:tä hankkeen johtoryhmässä vuonna 2022 edustavat Matias Kauppi ja Jimmy Träskelin.

Explore the Gap -verkostotapaamiset:
– Festival Norpas, Taalintehdas 4.-8.8.2021
– Bornholm, Tanska 1.-4.12.2021
– Viro, syksy 2022