Kansainvälisyys

KANSAINVÄLINEN VERKOSTO

Norpas on jo alkuajoista lähtien ja perusluonteeltaan ollut hyvin monikansallinen maailmankansalainen. Vahvat kytkökset erityisesti kahden meren, Välimeren ja Itämeren, maihin näkyvätkin toiminnassa selvästi.

Yhdistyksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötoimintaa vahvistetaan edelleen laajentamalla festivaalin toimintaideaa verkostoksi, jossa taiteellisesti laadukkaan, usein epäkaupallisen ohjelman vaihto voi tulla taloudellisesti mahdolliseksi taiteilijavaihdon, verkoston ja kansainvälisten kiertueiden kautta.

​Norpas ry on vuosien aikana koonnut kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnallisen taiteilijoiden ja tapahtumatuottajien verkoston. Verkostoon kuuluu noin 50 toimijaa (tapahtumia/festivaaleja, tuottajia, tiloja…) lähinnä Suomesta, Venäjältä ja Espanjasta. Lisäksi kumppaneita on Italiasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Verkostoon voivat liittyä kaikki tahot, jotka toimivat monipuolisesti taidetapahtumien parissa.