Lokala aktiviteter

LOKALA AKTIVITETER

Till Norpas rf:s åligganden hör förutom internationella relationer även aktivt deltagande i det lokala kulturlivet på Kimitoön. Utöver att organisera den årliga Festival Norpas , upprätthåller föreningen en Konstverksparkeni Dalsbruk, som har stark betoning på allmän bild- och miljökonst samt nära förhållande till den lokala finlandssvenska kulturen.

Konstverksparken Artpark förankrar bestående konst i Dalsbruk i form av allmän miljökonst. Vi producerar årligen nya allmänna konstverk i Dalsbruks by i samarbete med Kimitoöns kommun och andra lokala aktörer. Konstverken publiceras varje år i samband med Festival Norpas, och på festivalen ordnas också tillfällen där konstverken presenteras och diskuteras. 

Längs med åren har Norpas rf deltagit i flera produktioner. Vår vision är, att Dalsbruk om tio år är känd som en konstby, med mycket kulturverksamhet, evenemang och konst för alla att se och uppleva.

KULTUR TILL KIMITOÖNS LOKALA EVENEMANG 

År 2021 har Norpas rf som sin nya verksamhetsmodell att systematiskt stöda Kimitoöns artisters deltagande i lokala evenemang. Norpas rf vill stöda ekonomiskt artisters uppträdanden på olika evenemang, som organiseras t.ex. av byaföreningar, andra samfund och föreningar, företag och museer. 

Evenemangorganisatörerna kan antingen önska ett artistuppträdande eller så kan artisten själv be att få uppträda baserat på registret. Norpas fungerar som initierare av en dialog mellan arrangören och artisten och står för kostnaderna inom budgetramarna.

Vi sammanställer som bäst ett register av de på Kimitoön verksamma artister och evenemangarrangörer. Kontaktuppgifter kan fyllas i på den bifogade blanketten.