SAMMANSTÖTNINGAR - Kameran som forskningsinstrument

FRE 4.8.

Hur hjälper fantasin oss att förstå verkligheten? Med denna forskningsfråga som grund tar fotograf Juuso-Oskari Valli och ekolog Aura Raulo med sig deltagarna på en kollisionskurs i konst och vetenskap. I workshopen undersöker vi fantasin med hjälp av mobiltelefonens kamera och försöker hitta sätt att förstärka människans naturliga nyfikenhet och förstå verkligheten bättre. Deltagandet i workshopen kräver ingen tidigare erfarenhet av varken konst eller vetenskap.Det enda du behöver är kameran i din mobiltelefon!

Workshop kostar 20€. Kräver förehandsregistering.