Panu Savolainen: Riv Inte!

arkitektur i rivningsvågens turbulens

Lö 5.8. 13:30-14:30

Under 2020-talet kommer Finland att leva mitt i en rivningsvåg. Rivningarna sker redan i snabbare takt än på 1960-talet, och nu är det mycket unga byggnader, bara några decennier gamla, som är målet för rivningsvågen. Den moderna arkitekturens Finland håller snabbt på att försvinna. Bevarandet av den byggda miljön kommer i hög grad att bidra till ett hållbart och koldioxidneutralt samhälle. Frågan om underhåll, renovering och rivning av byggnadsbeståndet från 1960-talet och framåt, och bevarandet av det moderna arkitekturarvet, är en angelägen fråga.

Projektet ModerninArvo, som finansieras av Finlands kulturfond och pågår 2021-2022, undersökte problemen och konsekvenserna av rivningsvågen bland experter från många olika områden. En kort dokumentärfilm om projektet kommer att visas och den moderna arkitekturens värden och framtid kommer att diskuteras.