Nycirkusgrupp Acting For Climate - utdrag ur föreställningen BARK

Artister: Heidi Miikki & Stina Kopra

Varaktighet: 30 minuter

Nycirkus i träd och trädtoppar! BARK är en skogsshow som importeras och återskapas i enlighet med varje skogs specifika egenskaper. Huvudpersonerna i föreställningen är skogen, marken och träden med vilka artisterna och publiken tillsammans skapar en upplevelse. Verket erbjuder ett sätt att uppleva den lokala skogen ur ett nytt perspektiv som aktiverar alla sinnen.

Föreställningen kombinerar akrobatik, vertikal dans, fysisk teater och dans med ljudlandskap och poetisk text. Allt utspelar sig i, med och runt träd. Föreställningen syftar till att förmedla en sinnlig upplevelse och förändra vår uppfattning om människans natur som en del av biosfären.

Festival Norpas kommer att visa utdrag ur Acting for Climate's BARK-performance, framförd av duon Heidi Miikki och Stina Kopra. Föreställningen är en del av söndagens Konst vid Havet-program.


Acting for Climate är en dansk-norsk nycirkusgrupp som arbetar i skärningspunkten mellan konst och miljöskydd. Gruppen grundades 2015 och har som mål att inspirera människor att agera för en mer hållbar framtid.

Acting for Climate anordnar också en två timmar lång miljöworkshop i Norpas.