Sähköpaimen

Pe 4.8.

Sähköpaimen spelar arkaisk elektronisk musik med sound från finsk, karelsk och ingermanländsk folkmusik, liveloops och modularsyntetisator.

Konserten på Norpas-festivalen är en del av publiceringsturnén för Hämärä-skivan. 

Hämärä (skymning) är en stund mellan ljus och mörker, nytt och gammalt. Ordet beskriver bra Sähköpaimens moderna folkmusik. Skymningen är tillfällig och föränderlig, som också improvisationerna som Sähköpaimen spelar i sina uppträdanden - det är en magisk övergång och farlig stund, där vad som helst kan hända. 

Skymningen har också varit viktig i överföringen av folklig tradition - skymningsstunderna har man tillbringat tillsammans, förmedlande berättelser och myter till nästa generation. Sähköpaimen öser även från skymningens andra bemärkelser: underliga folksagor och skymningens kuslighet. Berättelser som bidragit till musikrepertoaren från förutom finsk-ugriska områden även från våra nordiska grannländer och alperna i Italien. 

Eero Grundström, elektronisk musik

Amanda Kauranne, sång, loops och mungiga

Kirsi Ojala, blåsinstrument och mungiga

Koncertturnén förverkligas med stöd av Taiteen edistämiskeskus.