Bellman konsert

FRE 4.8.

Carl Michael Bellman (1740-1795) hör till de största svenska poeter genom tiden; en rimvirtuos som behärskade alla tidens stilar. Berömd blev han dock framför allt genom sina parodiska dryckesvisor ”Fredmans Epistlar” (1790) och ”Fredmans Sånger” (1791), som man hann samla ihop och publicera under hans livstid.

Trio Markus Pelli, Pentti Hildén och sopran Anna Ruotsala har sammansatt ett koncertprogram som leder publiken till Bellmans tid och värld. Musiken förför och lockar till stundens njutningar, till Bacchus och Fröjas (nordens Venus) riken. En somrig, lättsam herdeidyll som scen, påminns de mytologiska rollfigurerna av underjordens odödlige färjkarl, Karon, om att livet bara är till låns.

Under Bellmans tid hörde Finland till det Svenska riket, vilket gör sångerna till en del av ett gemensamt förflutet. Förutom på svenska presenteras Bellmans sångers historia i Finland på 1700-talet i översättningar av Achreniuksen, Gottlundin, Hirvisepän, Kupiaisen och Ryömä.