Anni Kytömäki och Viola Räisänen: Kivitasku - en narrativ skogskonsert

Sön 6.8.

"Stenskvätta - en narrativ skogskonsert” är författare Anni Kytömäkis och violinist Viola Räisänens projekt, som leder publiken till skogen för att ta del av ordkonst och klassisk musik i naturen. Skogskoncerter har ordnats på skogsstigar sedan år 2018. 

“Tanken om samarbete väcktes, när vi diskuterade hur man kunde framföra skogarnas betydelse med hjälp av konst. För att musik, litteratur och att röra sig i naturen är viktigt för oss båda, beslöt vi att förverkliga ett händelseförlopp där dessa element möts. Mina romaner ger skogskoncerterna narrativt innehåll, musiken klassisk tradition och skogen på olika håll i Finland, en miljö att vandra i.” -Anni Kytömäki

Till Norpas-festivalen kommer författaren och violinisten med en skogskoncert baserad på Kytömäkis Kivitasku-roman. Spelningsspråket är finska.

Föreställningen är en del av söndagens Konst vid Havet -program.