Festivalskissare Milla Paloniemi

Norpas officiella “festivalskissare” kommer i år att vara Milla Paloniemi, meat känd som serietecknare. Paloniemi går omkring på festivalen med sitt skissblock och dokumenterar ögonblick och stämningar. Du kan också be konstnären att teckna in dig i festivalen då du får syn på henne! Du kan ser verken på Instagram på #festarisketchaaja.