Aino Tillonen

Bläckhornet 3.-6.8.

Aino Tillonen (f.2001) är en bildkonstnär från Helsingfors, som håller på med sitt kandidatexamen på Konstuniversitetets Bildkonstakademi. 

Arbetet är forskande, hela tiden levande, målande, skulpterande, skapande med händerna. Objekten för intresse är sida vid sida sköra minnesbilder och olika material med sina personligheter. Processen består av att spara och anteckna.

En kombination av flera: verktyg, minnen, material. Konstverkshelheten är ett tankekluster skapat av stimulans från omgivningen.