Yrjänä goes evergreen

Peruttu sairaustapauksen vuoksi.

Under sin karriär har Yrjänä Sauros uppträtt med finska tango favoriter, gett dem sin stämpel och med improvisation gjort dem till nya pärlor. Samma har han gjort senare med den argentinska tangon, som han reste till Buenos Aires för att upptäcka. Nu i tur är jazzens klassiker. Berättelser och improvisationer blandas med gamla godingars melodier. I sin show tar han fram både finska och argentinska sånger. Typiskt Yrjänä, evergreen hela vägen!

Norpas X pass