Tuomo Tammenpää: Amazing Norpas FestivaL

Gjuteriet och Verkstaden, 3.-7.8.

Hur skapar man ett enhetligt visuellt format för en frikulturell festival? Får man sätta en logo på ett konstverk? Hur gör man en brand av något mångfasetterat och okommerciellt? Eller borde man låta det växa vilt längs med åren utan vägledning?

Utställningen visar en tillbakablick till Festival Norpas visuella identitet, från skiss till tryck, till skärmen, till sociala medier, biljetter etc. Tuomo Tammenpää har ansvarat för festivalens design under dess första årtionde. Jubileumsåret till ära tar vi ett steg tillbaka, granskar helheten och lägger grunden för fortsättning genom att diskutera ovannämnda frågor.