BASTUGUMMORNA – Sagolik bastumagi och oförglömliga pånyttfödelser

Gamla Bastun 4.-5.8.

Till den finländska bastutraditionen har alltid hört omsorg, men nutida finländare badar ensamma – t.o.m. bastukvasten använder man själv. Bastun har varit ett ställe för rengöring, en ofta förekommande ritual. Förr i tiden födde man i bastun, där rengjorde man sig och även de framlidna tvättades där. En helig plats!

Bastun är en fristad och upptäcktsresa till barndomen. En djupt andlig plats, där människan måste stanna upp och vara närvarande, släppa loss för att bli pånyttfödd. 

Bastugummorna vandrar i gamla finländska helbrägdagörares fotspår. Gummorna sköter om en, badar en, hjälper till med bastukvasten och tvättar en. De lyssnar och hör. Kanhända även sjunger de en sång i bastun. 

Bastugummorna Kirsti Vikki (65) och Salla Pyykkönen (46) har i flera år studerat finsk bastukultur och bekantat sig med grann- och släktfolkens bastutraditioner förr och nu. På festival Norpas gör bastugummorna med gesäll sin bastumagi i Masugnens bastu på torsdag och fredag.

tatjana Šijanova

Tanja hittade till bastun för åtta år sedan, när hon studerade slaviska födsel- och barnsängstidstraditioner. Tanja har varit under lärdom hos många ryska och utländska bastubaderskemästare och fortsätter ännu med att studera de slaviska bastutraditioner. I Tanjas bastuarbete sammanläggs förfädernas uråldriga visdom och den moderna kunskapen om bastun och bastuhelning, 

“Bastun är en utmärkt chans för nutidsmänniskan att födas igen, att hitta sig själv på nytt, I vår egna slaviska tradition sammanliknar vi bastun med moderns livmoder, När människan förnimmer bastulivmoderns värme, doft, ljud och baderskans omsorg, bemöter hon sig själv och finner tidlösheten och friden,” Härifrån härstammar också det ryska ordspråket: “Den nybadade är på nytt född.”

På Torsag 4.8. Augustikvällen bastu

11:00–13:30 naiset | 15:00–17:30 damer | 19:00–21:30 sekasauna. 45 €, Norpas-passeilla 25 €

PÅ FREDAG 5.8. Sensommarens famn

11:00– 15:00 damer 95 €, med Norpas X-pass 75 €.

OSTA LIPUT