Magi Viljanen – 9 andar

Ljusinstallation, festivalområdet

Magi är en gammal räv inom fotografering men också på Festival Norpas. Hon har producerat konstverk till festivalen nästan lika länge som Norpas funnits till. Flera år har hennes verk belyst verkstadens gårdsplan. I år pryder hon festivalområdet med ljusträd som vart och ett väcker minnen av gångna års festivaler.

Inom fotograferingen ser Magi sig själv främst som en dokumentärartist. Kameran är för henne ett passerkort med vilket hon kommer åt platser hon annars inte skulle besöka. Hon har fotograferat bl.a. i ett nepalesiskt fängelse, barnhem, kloster och mentalsjukhus världen över. Hon har också följt livet i en indisk ökenby i över tretio år.

Trots att Magis fotograferingsstil är dokumentärisk är hennes utställningar ofta installationer, som bryter mot det traditionella sättet att ställa upp fotografier. Ofta ingår i hennes verk också ljud och text. Inom skapandet av konst anser hon att upplevelsen är viktig och hoppas att hennes egna upplevelser förmedlas till publiken.