Luis Buñuel: L' ge d'or (1932)

Bio Pony 6.8. 15:45

(Ackompanjerat av Norpas-orkestern)

Buñuels film bygger på ett omättligt begär, vilkens objekt ändå är rätt så flyktig, obskyr och nyckfull - men detta skall inte stå i vägen för begäret, tvärtom. Bortom det goda och onda, visar filmen dig någonting som du kanske inte ens vågat medge att du fantiserat om, tänkt och än mindre klätt i ord och bild.

Föreställningen är en direkt fortsättning till Den Andalusiska hunden, som hade sitt bio-premiär i Bio Pony år 1927.

Föreställningen ackompanjeras av en orkester bestående av spanska musiker. Kan hända deltar också några inhemska musikentusiaster i spektaklet. Åtminstone kan vi vänta oss ett okonventionellt internationellt samarbete.