JOUKO OLLIKAINEN: RITNING UTAN RÄDSLA

6.8. Stalls bar &Food

I Jouko Ollikainens workshop i Registrerings-ritning fördjupar vi oss i vår naturliga, spontana kreativitet. Den timmelånga workshopen bildar en djuplodande, men avslappnad och praktisk helhet, vilkens främsta syfte är att förstärka det rena inre varandet, från vilket kreativiteten föds. Workshopen består av flera snabba 10, 15 och 30 sekunders övningar. Med upp-ner-övningen luras vänstra och högra hjärnhalvorna. Workshopen är en belönande upplevelse även för dem som aldrig har ritat. De registrerade arbetena misslyckas aldrig, eftersom det snabba tempot inte ger tid för självkritik.

Ollikainen har lärt illustrationstekniker i flera skolor i 20 år. 

11:00–12:00 | 12:30–13:30 | 14:00–15:00 | 15:30–16:30

Gratis. Anmäl dig hos Norpas-info under festivalen.