Jouko Ollikainen: Mitt i allt

Kulturhus Björkboda, 3.-28.8. 12:00–17:00

Jouko Ollikainen forskar med sin utställning hur överraskande döden är, livet i stunden och hur detta får uttryck i bildkonst. Idén till utställningen blev till av konstnärens egna uppvaknande och förståelse för att allt plötsligt kan ta slut, mitt i allt. Verken speglar den stund, när vi är mitt i det utifrån till synes ofullbordade och själen vandrar någon annanstans. Verken är som vardagens ikoner, som milt påminner oss om det viktiga i att leva i stunden och om livets ändlighet. När vi dör är vi ändå alltid fullbordade även om det sett utifrån kan te sig att det händer mitt i allt.

Som bas för verken är de övergivna målningarna som Ollikainen har samlat från återvinningscentralernas “ta för dig”-avdelning. Som konstnär har Ollikainen alltid känt sympati för övergivna tavlor, tavlor som levt sitt liv och som ingen längre vill se.

Jouko Ollikainen har skapat och studerat konst i över 30 år. Ollikainen observerar från vardagen infallsvinkel till sin konst och ifrågasätter ting, fenomen och attityder. 

3.8. kl 13:15 vernissage

Samåkning från Verkstad klockan 13.00. Det går också en buss från Dalsbruk klockan 13.00, hållplats Björkboda skola. Du kan ta dig tillbaka till Dalsbruk med bussen som avgår kl. 14.47.