Anne Kalliola och Päivi Röppänen – Flyktpunkt

Kulturhus Björkboda 4.-28.8, ons-sö 12–17

Utställningen Katoamispiste (~Flyktpunkt) är en inblick i förtegna minnen, som gått från generation till generation som minnesbilder och stumma känslor. Utställningen består av fotografier samt filmverk, fragmentprosa och dikter.

Är det redan / ännu möjligt att öppna tysta berättelser? 

För att få svar gjorde vi tre expeditioner till ryska karelen. Till ställen, som enligt våra erfarenheter är en försvunnen abstraktion. 

Vi undersökte kroppsligt platsernas oföränderlighet och förgänglighet, berättelsernas föränderlighet samt platsernas betydelse för identiteten.

Konstnärer kan mötas på fredag kl. 16.00 i Kubu, som nås med buss från Dalsbruk kl. 15.25 och tillbaka med bilpool som avgår kl. 16.45, eller med buss kl. 17.39.

Videoförställäning