Acting for Climate-workshop

Swallow, Dalsbruks hamnStrandvägen 1, Dalsbruk 5. & 6.8.

Acting for Climate är en dansk-norsk nutidscirkusgrupp, vars mål är att inspirera människor med ett konstnärligt uttryck och arbeta för en hållbar framtid. Genom uppvisningar och workshoppar hoppas gruppen att upplyfta klimatkreativitetens våg tvärs genom Östersjön och hela världen. Ripples är ett nutidscirkusstycke som bearbetar klimatkänslor och utopi, och seglar mellan Östersjöns hamnar sommaren 2022. Ripples förevisas på Festival Norpas torsdagen d. 5.8. kl. 18:15-19:30 och lördagen d. 7.8. kl. 12:00-!3:15.

Fredag d.5.8. kl 12:00- 14:00

Presentation av skeppet och diskussion om en hållbar livsstil

Acting for Climate berättar om Ripples-förevisningens skaparprocess och seglingsturné ombord på det nästan hundraåriga Swallow-skeppet. Presentationen avslutas med en diskussion om klimataktivism och vardagliga val, med vilka vem som helst kan vara changemaker.

Lördag d.6.8. kl 14:00 - 16:00

Workshop om att kombinera klimataktivismen och kreativiteten

Workshoppen kombinerar ihop kreativ forskning, spel och praktiska tips för att möjliggöra hållbart skapande arbete, Acting for climate delar ut sina egna metoder till behandling av klimatfrågor genom kreativiteten. Deltagarna uppmuntras till att dela sina egna idéer, inspirationer och erfarenheter med hela gruppen. Ta med penna, notblock och drickflaska. Man tänker och reflekterar, rör på sig både kroppsligt och sinnligt i workshoppen.

För att delta måste du vara under 30 år och bo officiellt i Finland, Deltagarna får reseersättning till Norpas och tillbaka. Om du också vill ha en avgiftsfri logi, mat och festivalpass, hinner du ännu anmäla dig som frivillig på festivalen: www.norpas.fi/vapaaehtoiseksi/

Workshoppen finansieras av Europeiska Unionen och Erasmus+.

Har du frågor, kontakta turnéns producent Ronja Tammenpää ronja.tammenpaa@gmail.com 044 327 0026

Anmäl dig här.