Aino Tillonen

Bläckhornet 3.-6.8.

Aino Tillonen (s.2001) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka suorittaa parhaillaan kandidaatin tutkintoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. 

Työskentely on tutkivaa, koko ajan elävää käsillä tekemistä, joka liikkuu maalauksen ja kuvanveiston pelikentällä. Tutkimuksen kohteena ovat rinnakkain hauraat mielikuvat ja muistot sekä materiaalit ja niiden luonne. Prosessi koostuu tallentamisesta ja muistiinpanojen tekemisestä.

Yhdistellään monta: välineitä, muistoja, materiaaleja. Teoskokonaisuudet ovat ympäristön ärsykkeistä muotoutuneita ajatusryppäitä.