DUROVINO (ES)

Valimo 5.8. 00:15

Eteläisestä Espanjasta tuleva DUROVINO on taiteen, musiikin ja kriittisen ajattelun kollektiivi. DUROVINO pureutuu globaalin nykyajan ja paikallisten erityispiirteiden välisiin suhteisiin. Taiteessaan he pyrkivät muovaamaan tulevaisuutta, jossa Etelä-Eurooppa säilyttää merkityksensä kansainvälisessä taidekeskustelussa menettämättä omia kulttuurisia ja historiallisia piirteitään sovitettuna nykyajan viestinnän paradigmoihin. DUROVINON hybridikielessä yhdistyy klassinen eurooppalainen ja espanjalainen korkeakulttuuri, sekä kertakäyttöinen pop- ja digikulttuuri. He luovat audiovisuaalisia kokemuksia hyödyntäen uudenlaista teknologiaa.

DUROVINO on Carmen Moralesin ja Miguel Retameron liitto. Dialogillaan he tavoittelevat hedonista kokemusta jossa äänikenttä sijoittuu kokeellisen akateemisen ja tanssimusiikin väliin ilmiselvästi ja hedelmällisen ristiriitaisesti.